1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Sklep www.styrolandia.com.pl adresowany jest zarówno do osób prywatnych jak i firm. Transakcje (zakupy) dokonywane są pomiędzy: Sprzedającym, którego reprezentuje sklep www.styrolandia.com.pl, a Kupującym który jest reprezentowany przez osoby zarejestrowane w systemie, ale także przez osoby, które nie dokonają rejestracji.

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie www.styrolandia.com.pl ma możliwość do zarejestrowania w systemie sklepu. Dane podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym są poufne. Dane podane przez klienta mogą być wykorzystywane jedynie w procesie realizacji zamówienia oraz celach marketingowych przez www.styrolandia.com.pl. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta klienta w systemie sklepu. Poprzez zarejestrowanie się lub zalogowanie w sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm. Dane osobowe Kupującego zostają wprowadzone do bazy danych sklepu www.styrolandia.com.pl.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 
3. CENY
Oferta prezentowana na stronach sklepu www.styrolandia.com.pl nie jest stanem magazynowym firmy. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) podawanymi w polskich złotych. W przypadku sprzedaży za granicę, kwoty są przeliczane na walutę euro wg. kursu dnia NBP.

 

4. REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ
W momencie zatwierdzenia i wysłania zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Po otrzymaniu zlecenia, sklep przystępuje do realizacji zamówienia. W niektórych przypadkach sklep może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską lub naszą logistyką. 

Sklep www.styrolandia.com.pl ma możliwość dokonania zakupu za pobraniem i odbioru osobistego. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru sposobu zapłaty znajdują się w menu po wybraniu odpowiedniego towaru.

Klient sam wybiera sposób zapłaty zgodnie z obowiązującym schematem koszyka.

Wysyłkę pobraniową realizujemy do kwoty 1000 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje płatność na podstawie generowanej podczas procesu zakupu faktury proforma.
 

5. GWARANCJA, STAN PRZESYŁKI
Towar objęty jest trzyletnią gwarancją. Wyłącza się odpowiedzialność sklepu www.styrolandia.com.pl za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu towaru do Klienta. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności (protokół szkody) wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. O powstaniu szkody należy niezwłocznie powiadomić sklep www.styrolandia.com.pl.
 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / WYMIANA TOWARU NA INNY 
Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni, licząc od daty zakupu w formie pisemnej. Odstąpienie w formie pisemnej należy przesłać do Sklepu www.styrolandia.com.pl elektronicznie lub listownie. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzenia oraz powinien znajdować sie w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony do klienta. Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą.

Wymiana towaru na inny przysługuje klientowi każdorazowo w terminie 14dni od zakupu za podaniem przyczyny.
Koszta wysyłki wymienianych towarów ponosi kupujący.

 

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Sztukateria EPS zewnętrzna - czas realizacji zamówień od 5-12 dni roboczych. Producent ma prawo odmówienia realizacji zamówienia poniżej 200 zł .

Sztukateria XPS - producent ma prawo odmówienia realizacji zamówienia poniżej 100 zł. Czas realizacji 2-5 dni roboczych.

 

8. KOSZTY PRZESYŁKI

System dolicza przy zamówieniu koszt transportu za każde 40mb lub 40szt. 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Sklep www.styrolandia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące ID oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie www.styrolandia.com.pl strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygniecie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu www.styrolandia.com.pl. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

Sklep www.styrolandia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.